Cais

concrete-1-1-1200x600-c-default

Mae pympiau concrit yn hynod ddefnyddiol, gan ddileu llawer o amser a dreulir fel arall yn symud llwythi trwm yn ôl ac ymlaen i wahanol rannau o safleoedd adeiladu. Mae'r niferoedd mawr y defnyddir gwasanaethau pwmpio concrit yn dyst i effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd y systemau. Gan fod pob prosiect adeiladu yn wahanol, mae yna ychydig o wahanol fathau o bwmp concrit ar gael i ddarparu ar gyfer nodweddion a rhwystrau amrywiol safle adeiladu, ac rydyn ni'n mynd i edrych ar beth ydyn nhw.

Pympiau ffyniant yw achubwyr prosiectau adeiladu lle mae angen concrit mewn ardaloedd anodd eu cyrraedd. Heb bympiau ffyniant, byddai cludo concrit i'r ardaloedd hyn yn gofyn am nifer o deithiau diflas a blinedig yn ôl ac ymlaen gyda berfau wedi'u llwytho â choncrit, ond mae'r rhan fwyaf o gwmnïau concrit bellach yn darparu pympiau ffyniant i ddileu'r anghyfleustra hwn.

Gan ddefnyddio braich wedi'i rheoli o bell, wedi'i gosod ar lori, gellir gosod y pwmp dros adeiladau, i fyny grisiau ac o amgylch rhwystrau i sicrhau y gellir gosod y concrit yn union lle mae ei angen, lle bynnag y bo hynny. Gall y pympiau hyn hefyd symud llawer iawn o goncrit mewn byr amser. Gall braich y pwmp ffyniant ymestyn hyd at 72 metr, gydag estyniadau yn bosibl, pe bai eu hangen.

EandGconcretepumps-280(1)

Defnyddir pympiau ffyniant yn nodweddiadol ar gyfer:

Pwmpio concrit i dir uchel, fel i fyny'r grisiau mewn adeilad

• Pwmpio concrit i ardaloedd lle mae mynediad yn gyfyngedig, fel y tu ôl i dai teras